Klub Úsměv v dubnu 2018

12.04.2018 09:09

13. 4. 2018 ve 14 hodin, DDM: Dopravní hřiště

27. 4. 2018 ve 14 hodin, DDM: Tvořivá dílna

Zájemci o tyto akce nechť se přihlásí na tel. čísle 734228025 či přímo v DDM u D. Sedláčkové.

—————

Zpět