Klub Úsměv v květnu 2016

12.05.2016 10:43

13. 5.   - od 14. 00 hod.  v DDM  - TVOŘIVÁ DÍLNA

27. 5.   - od 14. 00 hod., sraz před DDM  - HRA V PŘÍRODĚ HLEDÁNÍ POKLADU

Akce pro vás připravili pracovníci DDM Č. Krumlov a ARPZPD - Klub Č. Krumlov.

Zájemci o tyto akce nechť se přihlásí na tel. čísle 380711601 nebo 725366159 či přímo v DDM- paní Sedláčková. 

 

—————

Zpět