ARPZD ČR

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v České republice je otevřeným, nepolitickým, občanským sdružením s právní subjektivitou. Má celorepublikovou působnost a prostřednictvím klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.
 


Klub Český Krumlov

Klub v Českém Krumlově vznikl v roce 1992. Pořádá ozdravné pobyty pro děti s různým typem zdravotního postižení, výlety a další volnočasové aktivity. Pravidlně probíhají setkání Klubu Úsměv ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Českém Krumlově.

Pro koho jsou akce určeny?

Pořádáme různé akce pro děti astmatické, ekzematické, alergické, s oslabenou imunitou, zdravotně, mentálně i tělesně postižené.

Všechny akce jsou cenově dostupné - využíváme státní dotace.

Podmínky členství

Členem asociace se může stát nejen rodina se zdravotně postiženým dítětem, ale každý z Vás - fyzická osoba či organizace.
Za členství v klubu se platí roční členský příspěvek 150,- Kč (organizace 200,- Kč.)
Podmínkou pro přijetí dítěte je pouze jeho registrace.
Pokud máte zájem o zařazení do databáze členů klubu nebo o další informace, neváhejte a kontaktujte nás.

Klub Úsměv

Dům  dětí ve spolupráci s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v  Českém Krumlově nabízí  volnočasové aktivity pro děti s různým zdravotním  hendikepem.  Klub  "Úsměv" je určen  volně příchozím a je zdarma.  Nabídka aktivit je složena tak, aby se jich mohly  zúčastnit děti s mentálním i  tělesným postižením.

Akce  probíhají 2x měsíčně, v pátek od 14.00 hod. Kontakt: 380711601,  D. Sedláčková