Vzdělávací nabídky

06.04.2016 09:21

Kurz pro hlavní vedoucí táborů

Kurz proběhne ve dnech 27. - 29. 5. 206. Jedná se o povinnou kvalifikaci pro hlavní vedoucí (pro akce dotované MŠMT).  Více informací v přihlášce (stáhnout). Přihlášku je nutné odevzdat do 30. 4. 2016.

—————

06.04.2016 09:15

Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí

Kurz "Zdravotník zotavovacích akcí" je akreditovaný MŠMT. Bude se konat od 16. do 19. 6. 2016.  Více informací v letáku ke stažení Závaznou přihlášku je nutné odevzdat do 20. 5. 2016 (stáhnout přihlášku), počet míst je omezen.

—————

11.10.2015 17:32

,,ZŮSTAŇME SPOLU"

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz  Projekt č. 3740024 ,,ZŮSTAŇME SPOLU" - MOTIVAČNĚ AKTIVIZAČNÍ PROGRAM PRO DĚTI S TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A JEJICH RODINY  Vážení přátelé, Asociace rodičů a přátel zdravotně...

—————

10.10.2015 22:09

Nabídka Fulbright-Masarykova stipendia v USA - pro zástupce neziskových organizací

Komise J. Williama Fulbrighta v ČR vyhlašuje pro akademický rok 2016/17 Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce neziskového sektoru v ČR ke studijnímu pobytu v USA. Cílem programu je podpořit rozvoj neziskového sektoru v ČR, obohatit kontakty mezi českými a americkými neziskovými organizacemi...

—————

10.10.2015 21:58

Prevence syndromu vyhoření - nácvik relaxace pro pečující

Centrum Alfa Human Service nabízí pokračování úspěšného kurzu "Prevence syndromu vyhoření a základy psychohygieny", který nese název "Prevence syndromu vyhoření - nácvik relaxace pro pečující". Celý den bude protknut arteterapeutickými prvky a bude zde hojně zastoupena práce s tělem. ...

—————