Zajímavé odkazy

Dům dětí a mládeže Český Krumlov: www.ddmck.cz

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR: www.arpzpd.cz

Původní stránky klubu: www.klubrpzpd.wz.cz

Deníky putovních táborů: https://www.cplastik.cz/tabor/tabor.htm

Radost pro všechny, z. s.: https://radost-pro-vsechny.webnode.com/ 

Odborné sociální poradenství - letáček ke stažení

Sociální rádce (tip z klubu Plamínek, Litoměřice): https://www.socialniradce.cz